5 Tips nhỏ mà có võ khi xin học bổng

5 Tips nhỏ mà có võ khi xin học bổng. Đang giúp 1 bạn review hồ sơ xin học bổng trường Deakin Úc chị thấy bên trường có share 5 tips này hỗ trợ quá trình apply. Theo chị là những cái rất đơn giản thôi nhưng nếu mà làm đúng thì cả nhà apply thuận lợi hơn á:

1. Eligible? Apply
Check kỹ yêu cầu của trường, học bổng để biết em có phù hợp không
2. Plan your time
Lên kế hoạch cụ thể, vì hồ sơ tùy học bổng, trường có cái nhiều cái ít. Đừng để nước đến chân mới nhảy.
3. Proofread your application
Đọc lại kỹ hồ sơ chứ đừng viết xong cái nộp luôn vì nhỡ đâu sai mấy cái cơ bản như lỗi chính tả thì “quê độ” lắm.
4. Provide supporting documentation
Most scholarships require some form of supporting documentation to be supplied. Refer to our advice about supporting documentation for more details.
5. Keep to the deadline
Nhớ kỹ học bổng hết hạn khi nào vì nộp 1 cái không sao, nhiều cái là tẩu hoả nhập ma. À chị có tổng hợp mấy chục cái học bổng đang mở đủ loại, bạn nào cần inbox chị mail cho nhé.