CHÙM MODEL ESSAYS CHO CHỦ ĐỀ TRAVEL

international travel has many advantages to both travellers and the country visited. Travel là topic phổ biến, đã ra liên tiếp 2 tuần thi IELTS. IPP viết bài model 2 dạng khác nhau: 1 dạng là ads + disads, 1 dạng là bài trả lời 2 câu hỏi. Các bạn tham khảo vocab và ideas thông dụng cho chủ đề này nhé.

 

1 – Đề thi ngày 03/12

Mẫu bài viết kiểu Counter cho dạng Advantages and Disadvantages
Topic: International travel brings many advantages to the traveler and the countries visited. However, it also causes many problems to those countries.Do the problems caused by international travel outweigh the advantages?

2 – Đề thi ngày 10/12

Topic:More people than ever before are traveling to other countries. Why is this the case? Is it a positive or negative development?
====================

CÁCH VIẾT COUNTER-ARGUMENT PARAGRAPH:

TOPIC SENTENCE (Không chỉ viết là việc này có một vài bất lợi mà viết hẳn luôn là những bất lợi dù có tồn tại nhưng có thể giảm / không đáng kể): The downsides of trans-border tourism, albeit existing, could be mitigated.

NÊU RA NHỮNG BẤT LỢI (DISADVANTAGES):

One major problem is increasing damage to the natural environment. Moreover, the possibility of local tradition and culture loss is also deemed as another travelling-induced consequence.
CÂU REFUTE (Phản biện lại, mặc dù có bất lợi nhưng những bất lợi này nhỏ bé và có thể ignore được) I However, these two problems would turn insignificant as they can be resolved by governmental proper control of tourism development and cultural preservation.
====================
Sincerely,
MN

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *