Có nên làm CCCD trước khi đi du học?

Có nên làm CCCD trước khi đi du học? Bạn sắp đi du học nhưng chưa làm CCCD (Căn Cước Công Dân). Bạn thắc mắc là việc làm CCCD có ảnh hưởng gì tới hộ chiếu, visa của bạn không? Bài viết sau sẽ trả lời thắc mắc của bạn.
Có nên làm CCCD trước khi đi du học
Có nên làm CCCD trước khi đi du học?

Những ai phải làm CCCD gắn chíp trước 1.7.2021?

Theo Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, công dân phải đi làm CCCD gắn chip trước 1.7.2021 nếu thẻ Chứng minh nhân dân (CMND), CCCD mã vạch thuộc các trường hợp sau:

– Công dân dùng thẻ CCCD mã vạch mà đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi hoặc CMND hết hạn sử dụng.

– Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

– Xác định lại giới tính, quê quán;

– Có sai sót về thông tin trên thẻ;

– Bị mất thẻ Căn cước công dân; CMND;

– Người đang dùng CMND mà thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Những ai phải làm CCCD gắn chíp trước 1.7.2021
Những ai phải làm CCCD gắn chíp trước 1.7.2021?

Những trường hợp ưu tiên làm thẻ CCCD gắn chíp: công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD;

Người đã được cấp CMND 9 số; người đã được cấp CCCD 12 số, CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin…

Còn lại, các trường hợp công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng, nếu người dân chưa có nhu cầu đổi sang CCCD gắn chip thì vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn.

Đổi CMND sang CCCD, có phải làm lại hộ chiếu?

Khi điền Tờ khai xin cấp hộ chiếu X01, người dân sẽ phải khai các thông tin bắt buộc như: Họ và tên; Ngày sinh; Nơi sinh; Giới tính; Số CMND/thẻ CCCD…

Việc sửa chi tiết trang nhân thân trong hộ chiếu (điều chỉnh họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân) của người từ đủ 14 tuổi trở lên… thuộc trường hợp sửa đổi hộ chiếu theo hướng dẫn tại Thông tư 29/2016/TT-BCA của Bộ Công an.

Do hộ chiếu có thể hiện thông tin số CMND/CCCD nên với trường hợp đổi từ CMND 9 số qua CCCD 12 số (bị thay đổi số), người dân bắt buộc phải đi sửa đổi thông tin trên hộ chiếu cho thống nhất.

Việc này để tránh bị làm khó khi hải quan cửa khẩu một số nước yêu cầu công dân xuất trình thêm CCCD mà thông tin không trùng khớp giữa 02 loại giấy tờ này.

Kết luận: Có nên làm CCCD trước khi đi du học?

Nếu bạn không nằm trong trường hợp bắt buộc phải làm CCCD gắn chíp trước 1.7.2021, thì bạn có thể để sau cho đỡ phải ảnh hưởng tới visa, hộ chiếu.

Sponsored Links: