Giới thiệu sách về Margaret Thatcher.

Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì một dân tộc có thể làm để tái thiết một nước Việt thịnh vượng và tự do.

Ai đó có thể nói vậy nào các quý ngài đáng kính đang uống bia hơi và đọc facebook giữa giờ trưa này? ?

Quý vị muốn có lương cao hơn, trợ cấp tốt hơn, giờ làm việc ít hơn, chi tiêu của chính phủ nhiều hơn, đầu tư lớn hơn, hơn – hơn – hơn – hơn nữa. Nhưng cái ‘hơn nữa’ này từ đâu mà ra? Không có hơn nữa. Tưởng là có, nhưng sẽ không có, trừ phi tất cả chúng ta cùng tạo ra nó. Quý vị không thể tách tiền lương khỏi năng suất giống như quý vị không thể tách hai phần lưỡi của một chiếc kéo mà vẫn đòi một nhát cắt sắc bén.

Và đây, hãy để tôi nói thẳng với các thủ lĩnh nghiệp đoàn, quý vị chính là những kẻ thù xấu xa nhất của mình. Tại sao lại không có hơn nữa? Bởi vì những biện pháp chế tài đã tước đi của quý vị một thứ mà quý vị phải bán – năng suất lao động.

Các biện pháp chế tài bám dai như đỉa trên đời sống lao động của chúng ta. Chúng hiện diện ở đó gần cả thế kỷ. Chúng được lập ra nhằm bảo vệ quý vị khỏi bị bóc lột, nhưng chúng lại trở thành trở ngại chính cho sự thịnh vượng của quý vị… Tôi hiểu những nỗi sợ của quý vị.

Quý vị sợ rằng tạo ra thêm hàng hóa với ít nhân lực hơn sẽ đồng nghĩa với ít công việc hơn, và những nỗi sợ như thế dĩ nhiên càng mạnh thêm vào thời điểm tình trạng thất nghiệp cao. Nhưng quý vị nhầm. Cách đúng đắn để thanh toán thất nghiệp là tạo ra thêm nhiều hàng hóa với giá rẻ hơn, và rồi sẽ có thêm nhiều người có đủ khả năng mua hàng…”

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì một chính phủ có thể làm để tái thiết một nước Anh thịnh vượng và tự do. Chúng tôi tin vào hình thức thỏa thuận tập thể, có trách nhiệm, phù hợp thực tế, không chịu sự can thiệp của chính phủ. Công đảng thì không. Chúng tôi tin vào cạnh tranh lành mạnh, doanh nghiệp tự do, và lợi nhuận ở các công ty cả lớn và nhỏ. Công đảng thì không. Chúng tôi tin vào những cắt giảm mạnh trong thuế thu nhập. Công đảng thì không. Chúng tôi sẽ tạo ra những điều kiện giúp bảo vệ giá trị của những đồng tiền quý vị kiếm được và những đồng tiền quý vị tiết kiệm được”.

Margaret Thatcher.

Các quý ngài đáng kính, các ngài phải đóng thuế tài sản và thuế nhà, thứ mà các ngài đang sợ hãi như đỉa vậy! Chỉ khi các ngài đóng thuế và nhiều thuế hơn nữa, các ngài mới có trách nhiệm và cả quyền hạn với đất nước này, thứ mà các quí ngài và quí cô chưa từng có trước đến nay… ?

NCB.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published.