Học bổng chính phủ Australia (AAS) 2020 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ

Bạn có mong muốn được du học tại Australia và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam? Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) sẽ trao cho bạn cơ hội này!

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia do chính phủ Australia tài trợ. Chương trình này hỗ trợ thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam theo học chương trình Thạc Sỹ tại các trường đại học của Australia.

 Các ứng viên là công dân Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (AAS) cho vòng tuyển chọn năm 2020 từ nay tới hết ngày 30 tháng Tư năm 2020. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố chính thức vào đầu tháng 8 năm 2020.

Các ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship. Các thông tin chi tiết về Học bổng được đang tải tại http://australiaawardsvietnam.org. Các ứng viên cần đọc kỹ hướng dẫn nộp hồ sơ và giải đáp các câu hỏi thường gặp trước khi nộp.

Để biết thêm thông tin về Học bổng Chính phủ Australia (AAS), xin vui lòng liên hệ qua email: info@australiaawardsvietnam.org, hoặc gọi số (8424) 3939 3991/2 (8h30-16h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

———

🇦🇺👨‍🎓👩‍🎓 APPLLICATIONS FOR AUSTRALIA AWARDS SCHOLARSHIPS 2020 ARE NOW OPEN

Are you interested in studying in Australia and contributing to Vietnam’s development? Australia Awards Scholarships (AAS) can offer you that opportunity!

Australia Awards Scholarships are a prestigious scholarship program funded by the Australian Government. They support the next generation of Vietnamese leaders to undertake a Masters degree at Australian universities.

 Applications for the 2020 selection round are open for Vietnamese citizens until 30 April 2020. Results will be announced in early August 2020.

Applicants can apply online at: http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship. More information can be found at: http://www.australiaawardsvietnam.org/. All applicants should carefully read the application guidelines and FAQs before applying.

For any further information about Australia Awards Scholarships, please email info@australiaawardsvietnam.org, or call (8424) 3939 3991/2 (8:30am – 4:30pm weekdays).

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *