Kinh nghiệm gửi đồ đạc giấy từ qua lại giữa Việt Nam và Canada

Kinh nghiệm gửi đồ đạc giấy từ qua lại giữa Việt NamCanada. Hôm nay nhiều chuyện xí. Bà con đi ngang qua thấy ko vui cũng vui lòng “comments” cho đúng để đưa thông tin chính xác và hữu ích đến cộng đồng. Nếu cần chỉnh sửa cũng góp lịch sự cho chủ bài đỡ cảm thấy “lo chuyện bao đồng mà còn bị chửi”.

Thật ra chủ bài cũng muốn đăng vài lần mà cứ sợ mang tiếng “tào lao”. Bữa nay làm liều hen.

Kinh nghiệm gửi đồ đạc giấy từ qua lại giữa Việt Nam và Canada
Kinh nghiệm gửi đồ đạc giấy từ qua lại giữa Việt Nam và Canada

Vào vấn đề chính thôi.

Các bạn có quyền nhờ vả người khác mang chuyển đồ đạc giấy tờ qua lại giữa Việt Nam và Canada. Người được nhờ có quyền nhận hoặc không dù là sự nhờ vã đó có quy ra tiền hay không. Trừ những món hàng/ giấy tờ mà bạn 1000000% tin rằng cả đường đi và đường đến sẽ an toàn thì nhận. Nếu không thì hãy cân nhắc những điều sau:

– Người gởi: lỡ hàng hoá/giấy tờ bị mất/hư thì làm sao? Kiện? Đánh? Chửi? Hay thậm chí “ếm bùa” người ta thì có được gì không? Thay vì vậy, sử dụng dịch vụ như UPS, DHL… Lỡ có gì còn kiện cáo được hoặc ít nhất cũng có thể track được.
– Người nhận: khúc này mới quan trọng. Làm sao bạn biết được món hàng đó được phép “được nhập cảnh”. CBSA (Canada Border Services Agency), kiểu Hải quan, sẽ tự hiểu rằng món đồ trong hành lý của bạn là của bạn (trừ khi có phỏng vấn, sẽ tính tiếp sau đó). Lỡ đó là hàng cấm (được cất giấu kỹ) thì bạn là người gặp rắc rối đầu tiên. Nhẹ thì bị phạt, nặng hơn có thể bị từ chối nhập cảnh và bị lưu vào danh sách cấm nhập cảnh 1 vài năm. Bạn nào có thời gian, tìm xem CBSA trên YouTube sẽ thấy những gì mình nói.

Mình chia sẻ 2 links cho các bạn tham khảo. 1 là về CBSA, 2 là inadmissibilty (tức là không được nhập cảnh Canada).

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

https://www.canada.ca/…/immigr…/inad

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *