Là người thông minh phải biết lắng nghe

Bò làm mệt, than với chó:
” Tao mệt quá “.
Chó gặp mèo tâm sự:
” Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ một chút”.
Mèo gặp dê tám chuyện:
” Bò nó muốn nghỉ một ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức”.
Dê gặp gà:
” Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải”.
Gà gặp heo nói:
” Biết chuyện gì chưa, bò nó định đổi chủ và bỏ việc đấy”.
Heo méc bà chủ:
” Bò nó định đổi chủ hay sao, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng.
Bà chủ nói ông chủ:
” Bò nó định tạo phản, nó muốn đổi chủ”.
Ông chủ tức giận quát:
” A con bò này đã lười lại định tạo phản, thịt nó thôi”.
Kết quả : Bò bị giết thịt


Nếu con bò không than với những kẻ nhiều chuyện thêm bớt thì nó sẽ không bị giết. Nếu ông chủ không hồ đồ nghe lời thị phị, không hỏi rõ trắng đen thì đã ko giết chết con bò.
Vậy nên đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này rất ít người biết thông cảm với người khác, đa phần toàn nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi.
Môt câu chuyện qua miệng kẻ thứ hai là nó đã bị hoán đổi, đừng vội phán xét hay trách móc người khác khi mình chỉ nghe từ một phía 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *