Lương một số công việc xuất khẩu lao động tại Nhật 2019

Lương một số công việc xuất khẩu lao động tại Nhật 2019, ??? Thực phẩm tại Hokkaido??? Đóng sách tại Hokkaido ??? Đóng sách tại Saitama ?‍??‍??‍? Chế tạo và bảo dưỡng giàn giáo

??? Thực phẩm tại Hokkaido
6 nữ, 18 nam tuổi 18-31
Sản xuất đậu phụ, giá đỗ
Lương 145,000 yên/ tháng
10/1 chốt form. 14/1 thi tuyển

??? Thực phẩm tại Hokkaido
12 nữ, 36 nam tuổi 18-31
Làm bánh mỳ
Lương 145,000 yên/ tháng
10/1 chốt form. 14/1 thi tuyển

??? Đóng sách tại Hokkaido
18 nữ từ 18-31 tuổi
Lương 145.000 yên/ tháng
10/1 chốt form. 14/1 thi tuyển

??? Đóng sách tại Saitama
6 nam tuổi từ 18- 28
Lương 153.000 yên/ tháng
15/1 chốt form, 26/1 thi tuyển

?‍??‍??‍? Chế tạo và bảo dưỡng giàn giáo
6 nam từ 19-30 tuổi
Lương 152.000 yên /tháng
10/1 chốt form. 20/1 thi tuyển

?? ? Chú ý : Tất cả các đơn trên nhận bằng CẤP 2. Thị lực tốt.
1️⃣ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
TUYỂN 10/30 NAM. LƯƠNG CƠ BẢN 150.000 YÊN.
CẦM TAY 140.000- 160.000 YÊN/THÁNG
8/1 CHỐT FORM

2️⃣ SẢN XUẤT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
TUYỂN 60/ 120 NAM . LƯƠNG CƠ BẢN 170.000 YÊN.
CẦM TAY 130.000 YÊN/ THÁNG
27/12 CHỐT FORM

3️⃣SẢN XUẤT LÁP RÁP, ĐÚC NHỰA, ĐÓNG GÓI CÔNG
NGHIỆP, BẢO DƯỠNG TIỆN.
LƯƠNG CƠ BẢN 169.000 YÊN. CẦM TAY 120.000 YÊN/ THÁNG.
TUYỂN 37/ 69 NAM.
3/1 CHỐT FORM

4️⃣THỦY SẢN
TUYỂN 3/10 NỮ. LƯƠNG 120.000 YÊN. CẦM TAY
10/1 CHỐT FORM

☎️☎️☎️ HOTLINE : 096 274 0210/ 02272 220 289

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: