Lưu ý dành cho du học sinh muốn nhập cảnh Canada mùa dịch

Lưu ý dành cho du học sinh muốn nhập cảnh Canada mùa dịch. Lưu ý dành cho du học sinh muốn nhập cảnh Canada trong giai đoạn covid 19 vẫn đang tiếp diễn.

Những du học sinh được cấp visa trước ngày 18/3/2020 và kể cả những bạn đang giữ Giấy phép học tập (study permit) chỉ được miễn trừ việc hạn chế nhập cảnh trong trường hợp được nhân viên hải quan xem xét và cho rằng thật sự thiết yếu (essential purpose). Việc được chấp thuận nhập cảnh hay không phụ thuộc vào lý do của từng cá nhân.

Lưu ý dành cho du học sinh muốn nhập cảnh Canada mùa dịch
Lưu ý dành cho du học sinh muốn nhập cảnh Canada mùa dịch

Nhân viên hải quan sẽ xem xét cho du học sinh đó nhập cảnh nếu xét rằng bạn này nằm trong một trong các trường hợp không còn sự lựa chọn nào khác như:

Đã ổn định, sinh sống và đang học tập tại Canada

Sẽ bắt đầu việc học ngay sau khi hết cách ly

Cần có mặt tại Canada là điều cần thiết để tham gia chương trình học của bạn(như trong phòng thí nghiệm hoặc thực hành trên trường)

 Việc học online không phải là lựa chọn phù hợp cho ngành học của bạn tại quê hương của bạn vì một số lý do(chẳng hạn: đường truyền internet giới hạn, yếu; lệch múi giờ dẫn đến không hiệu quả)

Học kỳ của bạn bị hủy và sẽ bắt đầu học lại trong năm nay.

Kết luận :

Tóm lại, khi nhập cảnh vào Canada khi thực sự cần thiết và khẩn cấp, các bạn nên mang theo giấy tờ đầy đủ nhất có thể để chứng minh với nhân viên hải quan để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Đọc nhiều tuần qua: