Nghề Farm Worker tại Canada 2020

Nghề Farm Worker tại Canada 2020. Với những thoả thuận không thành công từ hiệp định NAFTA giữa các nước Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ và Mexico, một số ngành kinh tế tại Mỹ và Canada đã có những sự thay đổi trong những năm gần đây. Trong đó, đặc biệt là chính sách về người lao động tại hai quốc gia này. Nói riêng về Nông nghiệp, trước kia, Canada chủ yếu tập trung tuyển dụng người lao động từ Mexico đến làm việc tại các trang trại với các ngành nghề như hái nấm (mushroom picker), lái xe (truck driver)… Tuy nhiên, như đã nói ở trên, hiện tại, các chủ trang trại tại Canada đã dịch chuyển và tuyển thêm người lao động làm việc từ nhiều quốc gia khác, không chỉ ở Mexico, trong đó có Việt Nam.Dưới đây là một só điều bạn cần biết ề nghề này.

Nghề Farm Worker tại Canada 2020
Nghề Farm Worker tại Canada 2020

1. Định nghĩa:

Công nhân nông trại (Farm worker) được định nghĩa trong Điều Lệ Tiêu Chuẩn Việc Làm là một người được thuê làm việc trong nông trại, trại chăn nuôi, vườn cây ăn trái hoặc hoạt động nông nghiệp mà các trách nhiệm chính gồm bất cứ việc nào sau đây:

• Trồng, nuôi, giữ, cày cấy, gieo giống, gặt hoặc giết thịt bất cứ sản phẩm nào trong các hoạt động nói trên.

• Dọn dẹp, xả, tưới hoặc cày cấy đất.

• Điều khiển hoặc sử dụng máy móc, thiết bị hoặc vật liệu nông trại cho các mục đích trên.

• Bán trực tiếp một sản phẩm của bất cứ hoạt động nào nói trên nếu bán tại chỗ và chỉ trong chu kỳ gặt hái bình thường cho sản phẩm đó.

• Giai đoạn rửa, chùi, lọc lựa, xếp hạng hoặc đóng góp đầu tiên một sản phẩm nguyên vẹn do hoạt động đó sản xuất, hoặc một sản phẩm tương tự mua từ một hoạt động khác trong chu kỳ gặt hái bình thường cho sản phẩm đó.

2. Trả tiền lương

Tất cả công nhân nông trại đều phải được trả lươngít nhất hai lần một tháng.

Công nhân nông trại lương giờ và lương năm phải được trả tiền lương trong vòng tám ngày sau cuối mỗi kỳ lương.

Công nhân gặt hái ăn lương theo số lượng có thể được trả ít nhất 80 phần trăm tổng số lương ước tính còn nợ vào giữa mỗi tháng. Tất cả số lương còn lại phải được trả trong vòng tám ngày sau khi hết tháng.

Tất cả các công nhân nông trại khác, dù được trả lương giờ, lương năm hay bằng bất cứ cách nào khác đều phải được trả ít nhất là lương tối thiểu.

Đọc nhiều tuần qua: