Quy định nhập cảnh Canada – visa du học

Quy định nhập cảnh Canada – visa du học.

Hiện tại Canada Vẫn chưa mở cửa , nên 1 số loại Visa Vẫn còn đang hạn chế ,

Trong đó visa DU HỌC trong giai đoạn này vẫn được phép bay , với điều kiện cấp trước 18/03/2020 .

Nhưng vẫn có 1 số trường hợp bị từ chối ở sân bay, do không cung cấp được thư xác nhận của trường .

Nên các bạn đang chuẩn bị bay nên cần yêu cầu trường gởi email trước , tránh trường hợp bị từ chối .

Mỗi trường có mẫu khác nhau mọi người tham khảo 2 mẫu dưới đây:

Mẫu 1
Mẫu 1
Mẫu 2
Mẫu 2

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *