Study Plan du học là gì? Cách viết Study Plan du học sao cho chuẩn

Study Plan du học là gì? Cách viết Study Plan du học sao cho chuẩn.cách viết study plan du học hàn quốc, canada, đài loan.

Study Plan Sample  (Study Plan du học) hay bản kế hoạch học tập là một phần rất quan trọng trong việc trong hồ sơ du học. Thậm chí, nó còn quyết định bạn có được visa đi du học hay không. Nhưng nhiều bạn lại không biết cách trình bày Study Plan như thế nào cho chuẩn. Trong bài này sẽ nói cho các bạn biết là cần phải viết cái gì và sẽ có mẫu Study Plan chi tiết để các bạn xem qua.

Study Plan du học là gì? Cách viết Study Plan du học sao cho chuẩn
Study Plan du học là gì? Cách viết Study Plan du học sao cho chuẩn

Trong bản kế hoạch học tập ( Study Plan Sample) chủ yếu bao gồm:

Đầu tiên bạn phải giới thiệu bản thân mình, tập trung mạnh vào các ưu điểm trong quá trình học tập của bản thân tại nước

Study plan của bạn cần thể hiện nổi bật được bản thân mình là một học sinh hiếu học.

Nêu lý do tại sao bạn quyết định đi du học. Chú ý giới thiệu về nền giáp dục tại nước nhà và nêu một số ưu điểm của nền giáo dục của một số các nước khác. Lưu ý bạn phải nói được lý do tại sao bạn muốn theo du học nước bạn chọn, giới thiệu sơ qua những gì bạn biết về đất nước của họ, chú ý nêu rõ nền giáo dục đất nước họ làm bạn quan tâm,..

Nêu lý do bạn chọn ngành/ trường. Cũng như ưu nhược điểm của trường đó. Vì trong Study Plan cái này là quan trọng nhất để giuos bạn quyết định tỷ lệ đậu visa hay không. Hãy giới thiệu sơ lược về Trường/Ngành, cũng như ưu nhược điểm của Trường/Ngành đó trong study plan, cũng như cơ hội áp dụng thực tế của ngành bạn chọn vào đời sống thực tiễn.

Tài chính hiện tại của gia đình: Chứng minh và khẳng định với LSQ là gia đình bạn đủ khả năng chi trả cho bạn trong việc học tập và sinh hoạt tại đó.

Nêu dự định và kế hoạch học tập trong tương lai. Nhớ là khẳng định với lãnh sứ quán là bạn sẽ quay về đất nước mình làm việc. Nêu rõ các lý do thể hiện sự ràng buộc chắc chắn của bạn với Việt Nam. Và kế hoạch phát triển sự nghiệp bản thân tại Việt Nam trong tương lai.

Lưu ý:

– Trình bày trang trọng, câu từ rõ ràng, mạch lạc và có sự liên kết thống nhất với nhau qua từng ý.

– Quy cách:

– Độ dài: ~ 800 chữ.

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Viết Study Plan du học Canada ( Mẫu Study Plan Sample Canada)

Dưới đây là mẫu Study Plan du học Canada của 1 bạn rất chi tiết và đầy đủ. Có cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh các bạn xem qua nhé:

Tình trạng cá nhân: Tôi là *****, nữ, sinh ngày 24 tháng 12, 19 **. Tôi đã mơ về một nhân vật lớn trong vòng tròn kinh doanh. Vì vậy, khi tôi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã chọn theo đuổi kiến ​​thức chuyên môn về kinh doanh. Vào tháng 9 năm 2002, tôi đã đăng ký học tại ****** Trường tại Bắc Kinh, với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh). Và rồi vào tháng 3 năm 2005, tôi đã thành công vào ****** tại Sài Gòn, trường đại học liên kết ****. Tôi chủ yếu học các môn sau: Tiếng Anh, Toán, Máy tính, Luật Kinh doanh và Nguyên tắc Kế toán, Tài chính, v.v.

Lý do tôi lựa chọn du học Canada: Tôi có một gia đình nhỏ nhưng ấm áp. Bố mẹ tôi rất thành công trong sự nghiệp. Bố tôi là **** và mẹ tôi là ****. Tôi tự hào về họ. Tôi coi họ là hình mẫu của tôi. Tôi quyết tâm học tập chăm chỉ để nổi bật trong tương lai.

Sau ba năm nghiên cứu, tôi nhận ra rằng nó khó khăn hơn tôi tưởng tượng khiến tôi bị thu hút bởi nó. Nhưng tôi thấy mình thiếu kinh doanh kiến ​​thức tiên tiến. Vì vậy, để đi du học xuất hiện trong tâm trí của tôi. May mắn thay, bố mẹ tôi rất ủng hộ và sẵn sàng tài trợ cho việc học tập của tôi ở Canada. Qua so sánh, cuối cùng tôi chọn du học Canada vì nền giáo dục nổi tiếng, khung cảnh đẹp và nơi sinh sống an toàn.

Lý do chọn *****:

Các khóa học dự kiến: Tôi đã được chấp nhận học chương trình ****** trong ****** như sau:

Khóa học: ***** Chương trình cấp bằng

Tổng số tín dụng mỗi năm: 30 tín chỉ

Ngày bắt đầu: ****

Ngày hoàn thành: ****

Sau khi lấy được bằng cử nhân từ Canada, tôi dự định trở về Việt Nam mà không ngần ngại đưa tất cả các nguyên tắc tôi có vào thực tế. Việt Nam đã chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, vì vậy tôi sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân dựa trên bằng tốt nghiệp vàng và tiếng Anh thành thạo. Tích lũy kinh nghiệm phong phú, tôi thực sự muốn có doanh nghiệp của riêng mình để chứng minh khả năng của mình, đó cũng là sự sẵn lòng của cha mẹ tôi. Điều quan trọng hơn là tôi yêu bố mẹ tôi. Tôi là người con duy nhất. Tôi nghĩ rằng tôi nên thưởng cho họ với thành tích xuất sắc của tôi. Và tôi muốn chia sẻ từng bước thành công với cha mẹ thân yêu của tôi.

Cán bộ đáng kính, nếu tôi may mắn được phép đến Canada để tiếp tục học, điều mà tôi tin là bước đầu tiên để tiếp cận mục tiêu của mình, tôi sẽ trân trọng cơ hội này, nỗ lực hết sức để cải thiện bản thân. Cảm ơn bạn.

Chữ ký của người nộp đơn:

Ngày ký:

 Study Plan Sample Canada:

Personal status: I am *****, female, born on 24th of Dec., 19**. I’ve been dreaming to a big figure in the circle of business. So when I graduated from senior high school, I chose to pursue professional knowledge about business. In September 2002, I was enrolled to study in ****** School in Beijing, with major of Business Administration (in English). And then in March 2005, I successfully progressed into ****** in Saigon, the associated university****. I have mainly studied the following subjects: English, Mathematics, Computer, Business Law, and Principle of Accounting, Finance and so on.

The Reason for My Choice of Studying in the Canada: I have a small but warm family. My parents are very successful in their careers. My father is **** and my mother is ****. I am proud of them. I regard them as my role model. I make my resolution to study hard for standing out in the future.

After three years of study, I realize that it is more challenging than I had imagined which makes me more attracted to it. But I found myself lack of advanced knowledge business. So to study abroad emerges in my minds. Luckily, my parents are very supportive and are willing to financially sponsor my study in the Canada. Through comparison, I finally choose to study in the Canada because of her famous education, beautiful scene and safe living place.

The Reason for Choosing *****:

The Proposed Courses: I have been accepted to study ****** Program in ****** as follows:

Course: ***** Degree program

Total credits per year: 30 credits

Start Date: ****

Completion Date: ****

After obtaining bachelor degree from Canada, I plan to come back to Vietnam without hesitation to put all the principles I have got into practice. Vietnam has witnessed a rapid growth in economics, so I’ll have lots of opportunity to develop myself based on my golden diploma and proficient English. Accumulated rich experience, I really want to have my own enterprise in order to prove my ability, which are also my parents’ willing. The more important is that I love my parents. I am the only child. I think I should reward them with my outstanding achievement. And I’d like to share every step of success with my dear parents.

Respectful officer, if I am luck to get the permission to go to Canada to further my study, which I believe is the first step to approach my goal, I will treasure this opportunity, make every effort to improve myself. Thank you.

Signature of the Applicant:

Date of Signature:

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *