Tổng hợp tài liệu ôn TOEIC năm 2016 – đầy đủ nhất

Tổng hợp tài liệu ôn TOEIC năm 2016 – đầy đủ nhất dành cho các bạn học tiếng Anh được chia sẻ nhiều hiện nay.:

1. Cuốn giải đề economy 3

https://goo.gl/XVXEYB
2. Cuốn giải đề economy 1, 2, 4 – 1560 câu giải thích
https://goo.gl/o8QEBF
3. Cuốn giải đề Part 7 – LC 1,2,4
https://goo.gl/AVXi3Q
4. Lời dịch economy LC 5- Sách 34Eco5 – Tăng cường kỹ năng Nghe-Hiểu:
+ Ebook: http://bit.ly/1M1nF7Y
+ File audio: http://bit.ly/1LORdtK
5. Lời giải Economy 5
– PART 5 :https://goo.gl/4PmftT
– PART 7:https://goo.gl/6oLwFI
6. Phần dịch quyển Starter Toeic
https://goo.gl/2ID6dN
7. Ohana Target
– Ebook:https://goo.gl/WUdCUn
– Audio: https://goo.gl/UlJsGu
8. Khóa học TOEIC miễn phí, tài liệu luyện nghe được cắt riêng, tài liệu từ vựng..
https://goo.gl/6kLlH2
https://goo.gl/6sT1jO
https://goo.gl/TkKjhp
https://goo.gl/qgHfdg
9. Quyển giải đề New Economy
https://goo.gl/082Mkz
Lộ trình tự học và một số tài liệu khác:
● Lộ trình học TOEIC tham khảo.
https://goo.gl/h4CaZb
● Link bên dưới có chứa những sách luyện thi TOEIC phổ biến và hiệu quả nhất dành cho mọi đối tượng. Bạn hãy tự chọn sách phù hợp với trình độ của bạn:
http://goo.gl/hsdXJ4
● Link download trọn bộ Economy Toeic
https://goo.gl/Y8fw1K
#H <3

Phát
-1:34Mở tiếng
Cài đặt hiển thị bổ sungChuyển sang chế độ toàn màn hình

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *