Học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ tại Đại học Monash

Học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ tại Đại học Monash. Đại học Monash mở đơn đăng kí học bổng bậc Thạc sĩ nghiên cứu và Tiến sĩ nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế học phí để theo đuổi ước mơ. 

Thông tin học bổng

Trường tập trung vào việc phát triển và xây dựng nhân cách cho sinh viên, đồng thời giúp họ chuẩn bị cho những mục tiêu và sự nghiệp của tương lai. Sinh viên tốt nghiệp tại Monash nổi tiếng về sự hiểu biêt, kĩ năng tốt và sự sáng tạo của bản thân.

– Học bổng: Toàn phần

– Deadline: 31/08/2021

Yêu cầu ứng viên

– Là sinh viên quốc tế.
– Phù hợp với những yêu cầu có sức cạnh tranh của trường.
– Phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của đại học Monash

Lợi ích

– Được tài trợ toàn bộ học phí cho đến khi hoàn thành chương trình học tập.
– Được hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế.
 Học bổng Monash có tính cạnh tranh rất cao, do đó những thí sinh được chọn sẽ là người xứng đáng với những thành quả của họ trong việc học thuật và nghiên cứu.
Link đăng kí tại đây

 

Đọc nhiều tuần qua: