KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO CỦA VEPR VỀ CGE VÀ MÔ PHỎNG CHÍNH SÁCH.

Trong ba ngày từ 25-27/12/2018 tại Khách sạn Công đoàn, Kim Bôi, Hòa Bình, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao “NHẬP MÔN MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ KHẢ TOÁN (CGE) VÀ MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH THUẾ Ở VIỆT NAM”.

Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Đánh giá tác động của chi tiêu thuế thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam” do VEPR phối hợp với Oxfam Việt Nam thực hiện.

Giảng viên của Khóa học gồm TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội và PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viên Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Mục đích chính của Khóa học là cung cấp những kiến thức nền tảng về Mô hình cân bằng tổng thể khả toán (CGE) và giới thiệu phương pháp sử dụng phần mềm GAMS để lập trình mô hình khả toán cho các giảng viên và nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học và cơ quan nghiên cứu.

Tags: