Lịch Thi Tocfl Tại Việt Nam Năm 2021

Lịch Thi Tocfl Tại Việt Nam Năm 2021. Lịch thi TOCFL 2021 chi tiết với thời gian đăng ký, thời gian thi, link đăng ký, địa điểm thi…

Tháng thi

Lịch thi

TOCFL

Thời gian đăng ký thi

TOCFL

Lệ Phí, hình thức, địa điểm thi

TOCFL

 

Tháng 04

09/04/2021

02/02/2021 – 09/03/2021

 

 

 

 

 

– Lệ phí thi:       700.000VNĐ/đợt

– Hình thức thi: Thi trên máy tính( tiếng trung phổn thể và giản thể)

– Địa điểm thi:

+ Đăng ký online/ Phòng giáo

dục- Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Điện Thoại: +84-24-38335501 ext.8459

– Link đăng ký THI tại đây: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php

23/04/2021

23/02/2021 – 23/03/2021

 

Tháng 05

14/05/2021

12/03/2021 – 14/04/2021

28/05/2021

26/03/2021 – 28/04/2021

 

Tháng 06

11/06/2021

09/04/2021 – 11/05/2021

25/06/2021

23/04/2021 – 25/05/2021

 

Tháng 07

09/07/2021

07/05/2021 – 09/06/2021

30/07/2021

31/05/2021 – 30/06/2021

 

Tháng 08

06/08/2021

04/06/2021 – 06/07/2021

20/08/2021

18/06/2021 – 20/07/2021

 

Tháng 09

10/09/2021

08/07/2021 – 10/08/2021

24/09/2021

26/07/2021 – 24/08/2021

 

Tháng 10

01/10/2021

02/08/2021 – 01/09/2021

22/10/2021

20/08/2021 – 22/09/2021

 

Tháng 11

05/11/2021

06/09/2021 – 05/10/2021

19/11/2021

20/09/2021 – 19/10/2021

 

Tháng 12

10/12/2021

08/10/2021 – 10/11/2021

17/12/2021

15/10/2021 – 17/11/2021