Thiếu hụt lao động Việt vì đại dịch COVID Nhật Bản chính thức tăng lương lên 1100 Yên/h để giữ chân LĐ Việt

Thiếu hụt lao động Việt vì đại dịch COVID Nhật Bản chính thức tăng lương lên 1100 Yên/h để giữ chân LĐ Việt. Ngày 5/4, Bộ Lao Động tiến hành xem xét vấn đề về mức lương cơ bản, do bà Ngài Umeda Kuinio bộ trưởng bộ lao động đích thân tổ chức , sau khoảng bốn tiếng đồng hồ thảo luận thì đã đưa ra nghị quyết “ Mức lương cơ bản hàng tháng sẽ tăng từ 960 Yên lên 1100 Yên /H .

Quyết định này được áp dụng bắt đầu vào đầu tháng tới” do ảnh hưởng lớn của dịch COVID 19 nên chính phủ Nhật Bản đã đề nghị tăng mức lương cơ bản để kích cầu sản xuất cũng như thúc đẩy việc làm, tốc độ tăng khoảng 7,72%, số tiền tăng lên tầm 140 Yên tương đương với 15%.

Trung bình 1.95 triệu người sẽ được hưởng lợi từ quyết định này. Thời gian nghị quyết thực thi sẽ được bộ Lao động báo cáo lên Viện Hành chính để thẩm định.Bộ Lao Động đã chỉ ra rằng , lần họp này các ủy viên tham gia hội nghị có thái độ tương đối hăng hái.

Mọi người đều nhiệt tình tham gia phát biểu ý kiến, việc điều chỉnh mức lương cơ bản có liên quan đến khá nhiều phương diện. Thông qua những lần trao đổi ý kiến quan điểm từ nhiều phía đặc biệt là từ phía chính phủ thì tất cả đều thống nhất

Quyết định này đưa ra đều đã xem xét tình hình chung của nền kinh tế – xã hội bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước, chi phí vật giá tiêu dùng , Lực lượng suất lao động và mức thu nhập hàng tháng của người lao động tại nơi làm việc và từ những nguồn khác nhau cũng như một biện pháp tăng trưởng lại nền kinh tế đang bị trì trệ do dịch Covid.

Bộ trưởng bộ lao động nói khi mức lương cơ bản tăng thì cuộc sống cơ bản của người lao động được cải thiện, kích thích khả năng tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đó sẽ là điều kiện thuận lợi nền kinh tế phát triển . Và nhiều hơn nữa đó là động lực để nguồn lao động làm việc, xâ dựng được mối liên kết hài hòa giữa công ty với người lao động, hợp tác với nhau để tạo một đất nước giàu mạnh .

Nguồn : http://tintucvietnam360.com/so-thieu-hut-ld-viet-vi-dai-dich-covid-nhat-ban-chinh-thuc-tang-luong-len-1100-yen-h-de-giu-chan-ld-viet/

Đọc nhiều tuần qua: