Ngành Báo Chí là gì? Các khối xét tuyển ngành báo chí

Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Ngành Báo chí giúp đào tạo ra những phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp cung cấp hệ thống thông tin về những sự kiện mới mà công chúng cần được biết mỗi ngày.

Ngành Báo Chí là gì?
Ngành Báo Chí là gì?

Báo chí là ngành gì?

Theo báo Thư ký Luật, Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội được thể hiện thông qua chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Ngành Báo chí là một ngành khoa học xã hội đào tạo kiến thức về phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Xây dựng chuyên môn để xử lý những vấn đề có quy mô địa phương, vùng miền.

Các trường đào tạo ngành/chuyên ngành Báo chí
Các bạn lưu ý: Ngành Báo chí ở các trường thường có điểm chuẩn dựa theo khối xét tuyển nên mỗi trường thường sẽ có nhiều mức điểm chuẩn khác nhau với ngành Báo chí nhé.

Ngành Báo Chí là gì?
Ngành Báo Chí là gì?

Các trường có ngành/chuyên ngành báo chí như sau:

Khu vực miền Bắc

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Đại học Văn hóa Hà Nội
Học viện Phụ nữ Việt Nam (ngành Truyền thông đa phương tiện)
Đại học Khoa học Thái Nguyên

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đại học Khoa học Huế
Đại học Vinh
Đại học Quy Nhơn (ngành Văn học)
Đại học Khánh Hòa (ngành Văn học)
Đại học Duy Tân (ngành Văn học)

Khu vực miền Nam

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM
Đại học Công nghệ TPHCM (ngành Việt Nam học)
Đại học Văn Hiến (ngành Xã hội học)

Các trường cao đẳng
Cao đẳng truyền hình Việt Nam
Cao đẳng Phát thanh truyền hình I

Các khối xét tuyển ngành Báo chí

Ngoại trừ Học viện Báo chí và tuyên truyền (R5, R6, R15, R16, R07, R08, R09, R17, R11, R12, R13, R18) ra thì hầu như các trường khác đều sử dụng khối C00 để xét tuyển vào ngành Báo chí.

Các khối xét tuyển ngành Báo chí bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
Khối D04 (Toán, Văn, tiếng Trung)
Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
Khối D15 (Văn, Địa, Anh)
Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
Khối D78 (Văn, KHXH, Anh)
Khối D83 (Văn, KHXH, tiếng Trung)
Khối D84 (Toán, GDCD, Anh)
Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

==> Xem thêm cafeduhoc.net

Sponsored Links: