Săn học bổng chính phủ du học Trung Quốc update 2019

Săn học bổng chính phủ du học Trung Quốc update 2019. Dưới đây là danh sách và thông tin về các trường có học bổng chính phủ được cập nhật mới nhất 2019.

Săn học bổng chính phủ du học Trung Quốc update 2019

Các loại học bổng du học Trung Quốc năm 2019

Học bổng chính phủ.

– Học bổng tỉnh, học bổng trường.

Học bổng Khổng tử.

Chuyên ngành xin học bổng:

1. Ngành Quản trị doanh nghiệp

2. Ngành Tài chính kế toán

3. Ngành Quan hệ quốc tế

4. Ngành xã hội học

6. Ngành báo chí – truyền thông

7. Ngành hán ngữ đối ngoại

8. Ngành Hán ngữ giáo dục quốc tế

Các trợ cấp quyền lợi khi xin học bổng du học 2019

1. Học bổng đại học

– Học bổng chính phủ Trung Quốc 2019: miễn học phí, kí túc xá, trợ cấp 2500 tệ/ tháng

– Học bổng tỉnh: miễn học phí, kí túc xá, không có trợ cấp hoặc có trợ cấp khoảng 700-1500 tện/ tháng

– Học bổng Khổng Tử: miễn học phí, kí túc xá, bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/ tháng

2. Học bổng học tiếng Trung Quốc 1 năm 2019

– Học bổng Khổng Tử: 1 kì, 1 năm, 4 năm đại học; miễn học phí, kí túc xá, bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/ tháng

3. Học bổng thạc sĩ

– Học bổng thạc sĩ toàn phần chính phủ Trung Quốc: Miễn học phí, kí túc, trợ cấp 3000 tệ/ tháng

– Học bổng tỉnh: miễn học phí, kí túc xá, không có trợ cấp hoặc có trợ cấp khoảng 3000 tệ/ tháng

4. Học bổng tiến sỹ

– Học bổng thạc sĩ toàn phần chính phủ Trung Quốc: Miễn học phí, kí túc, trợ cấp 3500.

– Học bổng tỉnh: miễn học phí, kí túc xá, không có trợ cấp hoặc có trợ cấp khoảng 3500 tệ/ tháng.

Danh sách các trường có suất học bổng du học Trung Quốc năm 2019

– 4 suất Đại học Đông Nam

– 3 suất Đại học sư phạm Nam Kinh

– 5 suất Đại học Vũ Hán

– 7 suất Đại học sư phạm Hoa Trung

– 7 suất Đại học Thiên Tân

– 5 suất Đại học Nam Khai

– 2 suất Đại học dược

– 5 suất Đại học Quí dương

– 3 suất Đại học Quí Châu

– 10 suất Đại học Quảng Tây

– 5 suất Đại học dân tộc Quảng Tây

– 15 suất Đại học Vân Nam

– 5 suất Đại học sư phạm Vân Nam

– 5 suất Đại học Giang Tô

– 5 suất Đại học Triết Giang

– 8 suất Học viện Hồng Hà

– 5 suất Đại học Thượng Hải

– 5 suất Đại học Tài chính Thượng Hải

– 3 suất Đại học Đông Hoa

– 5 suất Đại học Hàng Hải

– 5 suất Đại học sư phạm Hoa Đông

– 7 suất Đại học ngoại ngữ Thượng Hải

– 5 suất Đại học truyền thông Bắc Kinh

– 2 suất Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh

– 5 suất Đại học công nghiệp Bắc Kinh

– 6 suất Đại học công nghệ Bắc kinh

– 5 suất Đại học hàng không Bắc Kinh

– 5 suất Đại học sư phạm Bắc Kinh

– 8 suất Học viện quan hệ quốc tế

– 5 suất Đại học Nam Kinh

Tags: