Săn học bổng toàn phần du học Hàn Quốc 2019-2020

Săn học bổng toàn phần du học Hàn Quốc 2019-2020. Học bổng thạc sĩ Hàn Quốc 2019. Học bổng chính phủ Hàn Quốc 2019.Học bổng nhằm mục đích hỗ trợ các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai trên khắp thế giới học tập tại KU. Sinh viên Chương trình Trao đổi (SEP) và Chương trình Du học ngắn hạn (VSP) đủ điều kiện được nhận Học bổng Global KU.

Săn học bổng toàn phần du học Hàn Quốc 2019-2020

Học bổng Nghiên cứu Future Global KU, Korea University, Hàn Quốc, 2019

Học bổng nhằm mục đích hỗ trợ các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai trên khắp thế giới học tập tại KU. Sinh viên Chương trình Trao đổi (SEP) và Chương trình Du học ngắn hạn (VSP) đủ điều kiện được nhận Học bổng Global KU.

Học bổng tài năng : Được trao tặng dựa trên thành tích học tập của học kỳ đầu tiên tại Korean University. Sinh viên có thời gian học tại Korea University từ một học kỳ đến hai học kỳ đều đủ điều kiện nộp đơn xin “ Học bổng tài năng ” tại thời điểm chấp thuận.

Bậc học: Học bổng nghiên cứu dành cho những nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai.

Ngành học: Học bổng được trao cho bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp.

Giá trị học bổng : 400.000 KRW mỗi tháng cho học kỳ đầu tiên (4 tháng).

Đối tượng: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Số lượng chưa được cung cấp.

Học bổng có thể được nhận tại Hàn Quốc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Để đủ điều kiện, người nộp đơn SEP và VSP phải:

Thuộc danh sách của tổ chức được công nhận bên ngoài Hàn Quốc, tại một quốc gia được chính phủ Hàn Quốc công nhận, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2004.

Đã hoàn thành, hoặc sắp hoàn thành ít nhất một năm học tại các trường đại học tại quốc gia vào thời điểm nộp hồ sơ.

Trọng số trung bình ít nhất 75% tại quốc gia.

Đã được tuyển sinh thành công cho SEP hoặc VSP tại Korean University.

Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

• Cách đăng ký: Tất cả các tài liệu phải được viết và nộp bằng tiếng Anh. Vui lòng đính kèm bản dịch bằng tiếng Anh nếu tài liệu được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

• Các tài liệu được gửi cùng với đơn đăng ký sẽ không được trả lại cho người nộp đơn.

• Tài liệu tham khảo học tập PHẢI được gửi trực tiếp đến Văn phòng Quan hệ Quốc tế từ các giảng viên.

Đại học Korea (KU), Hàn Quốc

Khóa học/Ngành học/Bậc học:

NGÀNH

Báo chí, Công nghệ sinh học, Dược, Giáo dục, Khoa học, Khoa học chính trị, Khoa học công nghệ, Khoa học Kinh tế, Kiến trúc, Kinh tế, Kỹ thuật, Lịch sử, Luật, Môi trường, Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, Nhân văn, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đại chúng, Văn học, Y khoa

CHUYÊN NGÀNH

BẬC HỌC

Dự bị đại học, Sau Tiến Sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD), Đại học, Cao đẳng

Mức học phí/Học bổng

Thông tin chi tiết về học phí chương trình học và các chi phí khác xem thêm tại Đây.

Thông tin các chương trình tài trợ, học bổng của trường xem thêm tại Đây.

Tags:

Sponsored Links: