Thông báo mới nhất về Visa dành cho du học sinh tại Canada năm 2021

Dành cho sinh viên quốc tế: Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi COVID19 khi đang ở Canada và visa làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) còn hoặc đã hết hạn, bạn sẽ có cơ hội nộp đơn cho một visa làm việc tự do khác.

Thông báo mới về Visa dành cho du học sinh tại Canada năm 2021
Thông báo mới về Visa dành cho du học sinh tại Canada năm 2021

Kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2021, công dân nước ngoài ở Canada với PGWP đã hoặc chuẩn bị hết hạn sẽ có một cơ hội duy nhất để xin thêm một visa làm việc tự do khác, có thời hạn 18 tháng. Hạn nộp hồ sơ là ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Bộ trưởng Di trú Mendicino đã công bố chính sách mới, tạm thời, để hỗ trợ những người có visa làm việc sau tốt nghiệp (PGWP),

Để tìm hiểu thêm thông tin về chính sách : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/01/government-of-canada-announces-new-policy-to-help-former-international-students-live-in-work-in-and-continue-contributing-to-canada.html?fbclid=IwAR17tMA6q38ldECVl5DZv4qV9MccctbnAbQXGLT5nWkkYPE_2JBuDulcNJg