Học tập tại Đức bằng Tiếng Anh

Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng số sinh viên quốc tế muốn học tập tại Đức. Nó đã vượt mục tiêu của 350.000 sinh viên quốc tế vào năm 2020, với 358.895 sinh viên quốc tế ghi danh vào năm 2016. Những yếu tố dẫn tới sự gia tăng này bao gồm danh tiếng vững chắc của Đức các trường đại học, mức sống và nền kinh tế, kết hợp với thực tế là nhiều sinh viên có thể học miễn phí – mặc dù sinh viên ngoài EU đang phải trả học phí để học tại Baden-Württemberg.

Làm thế nào để học tập tại Đức bằng Tiếng Anh
Nhiều sinh viên quốc tế có thể thấy khó khăn khi học tập bằng tiếng Đức tại đất nước này. Mặc dù nhiều sinh viên thu hút được du học tại Đức được thúc đẩy bởi học phí miễn phí, việc tìm kiếm các chương trình học tiếng Anh miễn phí tại các trường đại học công không phải là dễ dàng. Điều này là do phần lớn các khóa học đại học tại các trường đại học của Đức được giảng dạy bằng tiếng Đức.

Công cụ Tìm kiếm Chương trình Quốc tế của DAAD (German Academic Exchange Service) hiện đang tìm thấy 107 chương trình cử nhân được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhiều trong số đó có quốc tế trong tiêu đề của họ. Khi tìm kiếm thu hẹp lại để chỉ hiển thị bằng cử nhân mà không phải trả học phí thì chỉ có 54 chương trình còn lại.

Vì vậy, bạn có thể phải trả học phí tại một trường đại học tư để học khóa học bạn chọn ở Đức bằng tiếng Anh. Đây không phải là một thảm họa – mức phí có thể thấp hơn so với các điểm đến học tập phổ biến khác.

Một công cụ tìm kiếm khác, được cung cấp bởi Study-in.de, hiện đang tìm kiếm 216 bằng cử nhân tiếng Anh ở Đức. Một lần nữa, một số trong số này được cung cấp bởi các trường đại học tư thục, những người đặt lệ phí riêng của họ, nhiều trong số đó là dưới 10.000 € (~ US $ 11.940) mỗi học kỳ.

Ví dụ, Đại học tư nhân Jacobs Bremen là trường đại học duy nhất của Đức xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm cung cấp bằng cử nhân tiếng Anh trong chương trình toán học, với mức học phí là € 20,000 (~ US $ 23.880) mỗi năm. Trường đại học này cũng cung cấp văn bằng tâm lý học đại học chỉ có bằng tiếng Anh xuất hiện trong cuộc tìm kiếm, một lần nữa ở mức € 20.000 mỗi năm – mặc dù bạn có thể học miễn phí quản lý kinh doanh và tâm lý học miễn phí tại trường đại học Furtwangen, được đưa ra lần đầu tiên trong học kỳ hè năm 2017.

Bạn sẽ nhận thấy hơn một số môn học thường được cung cấp bằng tiếng Anh hơn những người khác. Ví dụ, có một số lượng tốt các lựa chọn dạy tiếng Anh trong các chủ đề như kinh doanh, tiếng Anh / Mỹ học và kỹ thuật.

Tags: