Tổng hợp học bổng Thụy Điển 2023

Tổng hợp học bổng Thụy Điển 2023. Bạn có ý định du học Thụy Điển, vậy đừng bỏ qua các suất học bổng đáng giá dưới đây được cafeduhoc tổng hợp và chia sẻ nhé!

Tổng hợp học bổng Thụy Điển 2023
Tổng hợp học bổng Thụy Điển 2023

Học bổng Thụy Điển 2023

1. The Karolinska Institutet Global Master’s Scholarships

– Bậc học: thạc sĩ

– Ngành học: Health Informatics; Bioentrepreneurship; Global Health; Health Economics, Policy and Management; Molecular Techniques in Life Science; Nutrition Science; Public Health Sciences; Toxicology; Biomedicine

– Học bổng: toàn bộ hoặc một phần học phí

– Link: https://education.ki.se/scholarships?_ga=2.268220110.1518263336.1511789240-395775654.1511789240&fbclid=IwAR02fUtmBvhHT6u3IUhzLqRlTixj2dNndY3a4RMrPDpt5dIt4BxnZ6-i9eM

 

2. UHR Scholarships at the Swedish Defence University

– Bậc học: cử nhân, thạc sĩ

– Học bổng: cover học phí 

– Link: https://www.fhs.se/en/swedish-defence-university/education/master-student-in-sweden/scholarships.html?fbclid=IwAR2rrx_w7oT1C9-GXl6QDVNDVPDQpKUX5H1fNynYqEnot3GCeI0mP1YPqsE

3. Mälardalen University scholarship programme

– Bậc học: thạc sĩ 

– Học bổng: 100% học phí

– Link: https://www.mdu.se/international/application-and-admission/malardalen-university-scholarship-programme?fbclid=IwAR1ir4K6J_ji2RsLX2oxurNjADw8zCQ6Hyj4sDRFOwDy0RlsClONhKvTBuo

 

4. The Blekinge Institute of Technology scholarships

– Bậc học: cử nhân, thạc sĩ

– Ngành học: Science; Mathematics; Communications; Engineering; Economics; Environment; Visual Studies; Health; Humanities; Music…

– Học bổng: 50% học phí 

– Link: https://www.bth.se/eng/education/applicationandadmission/scholarships/?fbclid=IwAR3P7tLOmx8YipS1NSQLA3fJwMBDFDpAhU3y6WeFNurEyIKhKDI4a8De8Os

 

5. Học bổng chính phủ Thụy Điển (SISS)

Bậc học: Thạc sĩ

Giá trị: Toàn Phần (100% học phí, chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, chi phí đi lại,…)

Deadline: tháng 2 hằng năm

Link: https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-study-scholarships/

 

6. Lund University

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Ngành: tất cả các ngành có tại trường

Giá trị: 25%, 50%, 75%, 100% học phí

Deadline: khoảng tháng 1,2 hằng năm

Link: https://goo.gl/3v95fb

7. UPPSALA UNIVERSITY IPK SCHOLARSHIP

Ngành: tất cả các ngành có tại trường

Giá trị: 100% học phí

Deadline: tháng 2 hằng năm

Link: https://www.uu.se/en/admissions/scholarships/uppsala-university/#IPK%20Scholarship

 

8. University of Gothenburg

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành: tất cả các ngành tại trường

Deadline: tháng 1 hằng năm

Link: https://utbildning.gu.se/education/admissions/scholarships/university-of-gothenburg

 

9. Chalmers University of Technology

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành: tất cả các ngành tại trường

Deadline: tháng 1 hằng năm

Link: http://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/iPOET.aspx