Đại học Sussex trao tặng 60 học bổng Chancellor’s 2021

Đại học Sussex trao tặng 60 học bổng Chancellor’s 2021. Học bổng Chancellor’s mang tính cạnh tranh cao dành cho các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc và các giải thưởng học thuật tiêu biểu

Thông tin học bổng

Năm nay, Đại học Sussex trao tặng 60 suất học bổng cho các ứng viên quốc tế bậc Đại học và Sau Đại học sẽ theo học tại Trường trong năm 2021. 

Giá trị học bổng: £5,000/năm dành cho chương trình học toàn thời gian.

Ngành học: Các chương trình học Cử nhân và Sau Đại học toàn thời gian.

Deadline: 01/08/2021

Điều kiện

Xin nhập học

  • Xem chi tiết điều kiện đầu vào của các ngành tại đây
  • Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) và TOEFL iBT 80 (Đọc: 18, Nghe: 17, Nói: 20, Viết: 17) 

Xin học bổng

  • Sẽ nhập học tại Trường cho chương trình toàn thời gian.
  • Có thành tích học tập xuất sắc.

Lưu ý: Những ứng viên sau đây không được xét học bổng:

  • Đang theo học tại Trường Kinh doanh của đại học Sussex
  • Đang theo học tại Trường Kỹ thuật và Tin học.
  • Đang học năm cuối của chương trình Thạc sĩ tích hợp tại Trường.
  • Đã nhận một học bổng khác của Trường.
  • Đang học một ngành Xã hội, học bậc Cao học.

Quy trình nộp đơn: Ứng viên phải nhận được thư mời nhập học từ Đại học Sussex và link xét học bổng sẽ được tự động gửi đến ứng viên.

Xem thêm thông tin tại đây